Kunnen wij je helpen?

Stel je vraag
0492 338 010

ADR

Werk jij met gevaarlijke stoffen? Ook dan ben je bij Unibouw aan het juiste adres voor de bouw van de beste bedrijfshuisvesting. Unibouw is gespecialiseerd in het vertalen van wensen en eisen. Wij zijn jouw sparringpartner en helpen jou als ondernemer om te voldoen aan de juiste wet- en regelgeving met een custom-made bedrijfspand. 

Houd jouw (transport)onderneming zich bezig met (inter)nationaal transport van ADR goederen of stoffen? Dan is het belangrijk om hier een modern centrum voor te hebben waarin de gevaarlijke stoffen opgeslagen mogen worden. Bij de nieuwbouw van de opslagruimte voor ADR goederen en stoffen is het belangrijk dat de laatste veiligheidsvoorzieningen hierin worden verwerkt, om aan de steeds strenger wordende regels te voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan het direct laten plaatsen van een schuimsprinkler installatie. Of je nu de huidige hal wilt laten uitbreiden met nieuwe opslagcapaciteit of juist een geheel nieuw pand zoekt om met de opslag te starten, Unibouw heeft uitgebreide ervaring om je te adviseren en de bouw op zich te nemen.

Wet- en regelgeving

Volgens ADR moet je gevaarlijke stoffen en goederen indelen op basis van de eigenschappen per product. De specifieke eisen van de zogenoemde PGS15-richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen op het gebied van brand-, arbeids- en milieuveiligheid zijn ons bekend. Wij houden met de bouw onder andere rekening met het opdelen van brandcompartimenten, sprinkler- en brandbeheersing, stalen constructie, volledige betonnen uitvoering, brandwerende bekleding, eventueel een extra ruimte waar veilig monsters kunnen worden afgenomen en temperatuurzones.

Optimaal design

Het bedrijfspand wordt door Unibouw als het ware om het product en de processen heen ontworpen. Hoe verloopt het productieproces? Hoe lopen de logistieke lijnen? Vanuit hier zoeken we naar manieren om te kunnen stroomlijnen en ontwerpen we het pand van binnenuit. Hoe eerder wij aangehaakt zijn, hoe beter het design is afgestemd op het proces.

Veelgestelde vragen over bedrijfspanden en opslag voor ADR

Welke goederen vallen onder ADR-wetgeving?

De ADR-wetgeving (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Onder deze wetgeving vallen verschillende soorten goederen, zoals explosieve stoffen, gassen, brandbare vloeistoffen, giftige stoffen, corrosieve stoffen en radioactieve materialen. Het is belangrijk om de specifieke classificatie van de goederen te raadplegen en te controleren of ze onder de ADR-wetgeving vallen, zodat de juiste veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden tijdens het transport en de opslag.

Waar op letten bij huisvesting voor ADR?

Bij de huisvesting voor ADR-goederen is het essentieel om te voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit omvat onder andere het naleven van de PGS15-richtlijnen, die betrekking hebben op brand-, arbeids- en milieuveiligheid. Bij het ontwerpen en bouwen van het bedrijfspand moet rekening worden gehouden met brandcompartimentering, sprinkler- en brandbeheersingssystemen, een geschikte constructie, brandwerende bekleding, eventuele monsternamefaciliteiten en temperatuurzones.

Wat is er speciaal aan bedrijfshuisvesting voor gevaarlijke stoffen?

Bedrijfshuisvesting voor gevaarlijke stoffen vereist speciale aandacht en maatregelen om de veiligheid van personeel, omgeving en het milieu te waarborgen. Er moeten strikte normen en voorschriften worden gevolgd om risico’s te minimaliseren en mogelijke gevaren te beheersen. Dit omvat het creëren van gescheiden opslagruimten met de juiste compartimentering, het implementeren van brandpreventie- en brandbestrijdingssystemen, het gebruik van geschikte materialen en constructiemethoden, het treffen van maatregelen voor het opvangen van morsingen en het waarborgen van goede ventilatie en klimaatbeheersing.

Waar kan een bedrijfspand voor ADR-opslag gebouwd worden in Nederland?

In Nederland zijn er verschillende locaties waar bedrijfspanden voor ADR-opslag kunnen worden gebouwd. Het is belangrijk om rekening te houden met de vereisten en beperkingen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals afstandseisen tot nabijgelegen woningen, bedrijven en openbare ruimtes. Het bouwen van een bedrijfspand voor ADR-opslag kan plaatsvinden op industrieterreinen, waar vaak al specifieke voorzieningen en infrastructuur aanwezig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het hoofdkantoor én de bouwplaats

Unibouw levert distributiecentrum voor Mavom Specialty Chemicals in Alphen aan den Rijn

Recent rondden we de nieuwbouw van een distributiecentrum voor Mavom Specialty Chemicals. Samen met de Palazzo Groep heeft Unibouw het …

Chemie tussen Mavom en Unibouw leidt tot bouw nieuwe opslagfaciliteit

It’s all about chemistry, luidt een bekend gezegde. Chemie tussen Mavom en Unibouw is er in ieder geval genoeg. Komend …

Bouw showroom Volvo Rutten voltooid

Volvo kennen we om zijn oerdegelijke, perfect afgewerkte en snelle automobielen. Deze bijvoeglijke naamwoorden zijn ook van toepassing op het …

Projecten

Trots op elke vierkante meter