Kunnen wij je helpen?

Stel je vraag
0492 338 010

Duurzaamheid en MVO

Mensen zijn de bouwstenen naar success. Wij bij Unibouw zijn gespecialiseerd in duurzaam denken en groen bouwen. Ons doel is om de beste bedrijfshuisvesting te realiseren voor onze opdrachtgevers. Wij noemen onszelf ook wel een duurzaam bouwbedrijf.

De maatschappij profiteert van onze werkwijze

In een goed bedrijfspand werken gezonde, gelukkige en productieve werknemers wat resulteert in een gezond bedrijf. De maatschappij heeft daar profijt van. Wij vinden dat Bouwend Nederland zijn maatschappelijke verantwoording moet pakken en daarmee moet rekening gehouden worden met duurzaamheid. Als duurzaam bouwbedrijf met oog voor milieu én onze opdrachtgever kijken we wat de beste keuzes zijn voor alle partijen.

Het milieu minimaal belasten

Duurzaam bouwen is nodig om het milieu minimaal te belasten. Bij duurzame materialen hoeft het overigens niet altijd te gaan om nieuwe producten. Een duurzaam bedrijfsresultaat en energiezuinigheid is onze focus.

Ontwikkelingen in duurzaam bouwen

Duurzame energie en duurzaam bouwen is de laatste jaren een belangrijk topic. De voorkeur gaat vaker uit naar investeringen in duurzame producten en grondstoffen. Niet alleen particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Bedrijven en met name in de bouwsector kunnen een groot verschil maken. Het energieakkoord van 2013 is daar een mooi voorbeeld van.

Het energieakkoord van 2013

In September 2013 besloot de Nederlandse overheid met ruim 40 organisaties de handtekening te zetten onder het energieakkoord. Dit is een stap in de goede richting als het gaat om duurzaam bouwen. Hierin is namelijk afgesproken dat in 2050 de volledige gebouwde omgeving energieneutraal zal zijn.

Daar zijn we nog lang niet, dat begrijpen we bij Unibouw ook. Daarom doen wij alles wat we kunnen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen om ons steentje bij te dragen aan het realiseren van dit akkoord. Voor een veilige, productieve werkomgeving waar mensen gelukkig kunnen werken die toekomstbestendig is met respect voor ons milieu. Mensen zijn immers de meest waardevolle aanwinst van een onderneming, en dat moeten we koesteren.

Unibouw en MVO

Binnen onze MVO activiteiten leggen wij de focus op:

  • Duurzaam, kwalitatief en circulair bouwen, met een minimale belasting voor het milieu, de leefomgeving en de samenleving
  • Het creëren van een veilige, gezonde en leerzame werkomgeving voor onze werknemers, en die van onze opdrachtgevers
  • Het koesteren van een transparante, respectvolle en integere bedrijfscultuur in samenwerking met onze opdrachtgevers. Niet alleen in de bouwsector, in iedere sector.

Duurzaam bouwen, duurzame materialen

Wij nemen de nodige maatregelen om gebouwen duurzaam te realiseren met hoge kwaliteit. Door het gebruik van duurzame bouwmaterialen staan ze garant voor nodige energiebesparing en dus lager energieverbruik, maar het verduurzamen van bedrijfspanden maakt ook dat ze lange tijd intensief gebruikt kunnen worden.

Circulaire materialen voor garantie van duurzaamheid

Wij maken gebruik van circulaire materialen om duurzaamheid te garanderen. Dat betekent dat de materialen gerecycled zijn of dat ze geschikt zijn voor hergebruik. Tenslotte is ons bouwproces duurzaam in de zin dat wij streven naar maximale efficiëntie en minimale verspilling door een goede voorbereiding en nauwkeurige planning.

Gecertificeerde gebouwen

Diverse van onze projecten zijn gecertificeerd met BREEAM-NL ‘Very Good’ of ‘Excellent’. De kwaliteit en duurzaamheid van ons werk wordt beheerst door ISO 14001:2015 (milieumanagementsysteem) en onderstreept door keurmerken FSC® en PEFC.

De beste werkomgeving door verantwoordelijke bouw

Een duurzaam gebouw heeft onder andere als doel om bepaalde ontwikkelingen zoals klimaatverandering als gevolg van te hoog energiegebruik tegen te gaan, bouwend Nederland moet daar zijn verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is een ander hoofddoel ook om optimale arbeidsomstandigheden te bieden voor je medewerkers.

Hoofdkantoor in Gemert

Daarvoor bouwden wij een hoogwaardig en uiterst comfortabel hoofdkantoor in Gemert. Hier, maar ook op de bouwplaats, heerst een informele bedrijfscultuur gericht op samenwerking, resultaat en ontwikkeling.

Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen werken wij met kwaliteitssystemen ISO 9001:2015 (managementsysteem voor proceskwaliteit) en VCA (veilig, gezond en milieuvriendelijk werken). Wij realiseren ons dat de jeugd de toekomst is, daarom is Unibouw een erkend leerbedrijf.

Wij zijn uw betrouwbare partner voor duurzaam bouwen!