Kunnen wij je helpen?

Stel je vraag
0492 338 010

Architectonisch ontwerp in samenwerking met Unibouw

Architectonisch ontwerp vormt de kern van elk bouwproject. Het is een uitgebreid proces waarbij de visie voor een gebouw wordt omgezet in een gedetailleerd plan. Dit plan dient als een esthetische blauwdruk, maar bevat ook belangrijke informatie over de structuur, constructie en functionaliteit van het gebouw. Het ontwerpproces begint vaak met een voorontwerp, waarin de eerste ideeën en schetsen worden gevormd en vervolgens verder ontwikkeld tot een volledig technisch ontwerp. Graag delen we meer informatie over architectonisch ontwerp en hoe Unibouw bij de constructie van nieuwe bedrijfspanden kan helpen.

Bouwadviesbureau inschakelen voor het hele ontwerpproces

Met de behulp van ervaren architecten en ontwerpers kan een bouwadviesbureau de opdrachtgever bijstaan vanaf het allereerste concept tot aan de uiteindelijke uitvoering van het project. Wij helpen om een duidelijk beeld te krijgen van wat jij als opdrachtgever voor ogen hebt en vertalen dit in haalbare en creatieve ontwerpen.

Bij elk architectonisch ontwerp komen verschillende aspecten kijken. Naast het esthetische aspect moet er ook rekening worden gehouden met de functionele en constructieve elementen van een gebouw.

Dit omvat het plannen van de structuur, het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid, en het voldoen aan alle bouwvoorschriften en -normen. Het bouwadviesbureau zorgt ervoor dat alle benodigde documenten en tekeningen worden voorbereid en goedgekeurd, wat een soepele overgang naar de uitvoering van het project waarborgt.

Architectonisch & technisch ontwerp

Wij hebben de expertise in huis om een idee tot leven te brengen met creatieve en technische oplossingen. Onze ervaring zorgt ervoor dat alle aspecten van het ontwerpproces worden overwogen, van het tekenen tot de daadwerkelijke bouw van het gebouw. Bovendien kunnen wij adviseren over kosten besparingen, tijdschema’s efficiënt te beheren en ervoor te zorgen dat het eindresultaat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Gebouwen worden steeds meer gezien als een weerspiegeling van persoonlijke of zakelijke identiteit, daarom is het van groot belang om een deskundig bouwadviesbureau in te schakelen. Met onze hulp kan jouw visie op een gestructureerde, creatieve en kosteneffectieve manier werkelijkheid worden.

Focus niet alleen op het eindproduct

De focus ligt bij ons vooral op het proces. Het ontwerp begint niet met een tekening, maar met luisteren. Door het hele ontwerpproces heen hebben we continu overleg met onze opdrachtgever en toekomstige gebruikers, om zorgvuldig de eisen en wensen te begrijpen en te integreren. Dit resulteert in een architectonisch ontwerp dat zich onderscheidt door zijn aandacht voor detail en afstemming op de behoeften van de gebruiker.

Structuurontwerp is de basis van elk project

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in structuurontwerp. Dit houdt in dat we een globale voorstelling van het project ontwikkelen op een dusdanige schaal dat het een helder beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige niveau, maar ook van de hoofdvorm en -indeling van de bebouwing. Dit is belangrijk voor het toetsen van de procedurele en financiële haalbaarheid. Een goed structuurontwerp is de basis waarop alle verdere uitvoering gebouwd wordt.

We betrekken niet alleen de constructeur en de ontwerper in het proces, maar ook specialisten op het gebied van duurzaamheid, inrichting, en landschapsontwerp.

Toekomstbestendig en duurzaam ontwerpen

Elk ontwerp voor een bedrijfspand dat door ons gemaakt wordt, is toekomstbestendig en houdt rekening met duurzaamheidsprincipes. We streven ernaar gebouwen te creëren die ook in de toekomst voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Bij ons bureau onderscheiden we ons door een procesgerichte aanpak, waarbij luisteren, begrijpen en nauw samenwerken met alle betrokken partijen centraal staan. Dit resulteert in architectonische creaties die voldoen aan alle eisen en verwachtingen én deze ook overtreffen.