Nieuws & actualiteiten
Terug naar overzicht
Unibouw overwint uitdagingen in Rotterdamse Waalhaven

Unibouw overwint uitdagingen in Rotterdamse Waalhaven

20 april 2020

Unibouw overwint uitdagingen in Rotterdamse Waalhaven


Met het bouwen van distributiecentra in allerlei soorten en maten hebben we bij Unibouw intussen een berg ervaring. Toch was de constructie van het DC in de Rotterdamse Waalhaven nog een aardige puzzel. Gelukkig pasten alle stukjes perfect in elkaar en half februari was de oplevering aan een contente klant.


In opdracht van Delin Property, waarmee we een uitstekende relatie hebben, startten we in het najaar van 2019 met de bouw van een warehouse van circa 12.000m2, inclusief kantoren, aan de Rotterdamse Geyssendorfferweg. Om het laden en lossen te vereenvoudigen, voorzagen we het pand van tien docks.

We hebben het hierboven dan wel over één warehouse, maar het pand is gemakkelijk te splitsen in twee DC’s. Er zijn namelijk twee groepen kantoorunits aanwezig, er zijn twee stuks nutsaansluitingen mogelijk en het is relatief simpel om een scheidende wand te plaatsen. En mocht de gebruiker in de toekomst gebruik willen maken van zonne-energie, dan is de constructie daarop voorbereid.

Bodemonderzoek
Tot zover niets nieuws onder de zon. De uitdagende factor was de bodemsituatie. Voordat we van start gingen, is er een bomonderzoek gedaan. Explosieven werden er gelukkig niet gevonden, wat een geruststellende gedachte was. Wél werden er oude heipalen in de grond aangetroffen. Daarnaast wees een bodemonderzoek uit dat de grond vervuild was, dus er moest eerst gesaneerd worden.

Wat het werk van het projectteam er ook niet eenvoudiger op maakte, is dat er tegelijkertijd met de bouw van ‘ons’ DC een revitalisatie van het industrieterrein in de directe omgeving plaatsvond. Dat zorgde voor nogal wat logistieke uitdagingen.

Uiteindelijk kwam alles goed. Unibouw-projectleider Henrik Bloks: “Alle facetten op het gebied van logistiek, tijd en milieukundige aspecten zorgden ervoor dat dit project nogal uitdagend was. Door een prima samenwerking hebben we deze klus als team geklaard met een prachtig project en een tevreden opdrachtgever als resultaat.

De indrukwekkende foto's die zijn gemaakt, zijn hier te vinden.