uniek in volumebouw
Get Adobe Flash playerFlash

Werkvoorbereider

Functiebeschrijving Werkvoorbereider

Doel van de functie
Het doel van de functie werkvoorbereider is om de projecten van Unibouw samen met het projectteam technisch voor te bereiden. Je ondersteunt de projectleider met het technisch voorbereiden van het project
tijdens de Realisatiefase. 

Plaats in de organisatie
De werkvoorbereider legt verantwoordelijkheid af aan de Hoofd Realisatie. Voor de projecten neem je deel aan het projectteam waar de projectleider eindverantwoordelijk is. De werkplek kan op de projectlocatie zijn
of op kantoor bij Unibouw.  
 
Rol in het bouwproces
De werkvoorbereider is betrokken bij het bouwproces vanaf opdracht tot en met oplevering. Vaak neemt hij
deel aan verschillende projectteams van verschillende projecten.

 • Ondersteunen van de projectleider met projectvoorbereidingwerkzaamheden in de Realisatiefase (resultaatgerichtheid, organiseren van eigen werk, leervermogen, samenwerken, zelfontwikkeling, mondelinge en schriftelijke communicatie, stressbestendigheid).

Werk- en denkniveau
HBO-niveau met kennis van 3d tekenen (Revit).
 
Opleidingstrajecten
HBO Bouwkunde of HBO Bouwtechnische bedrijfskunde. 
 
Taakomschrijving

 • Opstellen en bewaken planning.
 • Verzorgen inkoopvoorbereiding van alle benodigde onderdelen. 
 • Controleren en afstemmen werktekeningen van onderaannemers en leveranciers in 3d Revit model.
 • Signaleren, opstellen, verkopen en registreren van meer- en minderwerk.
 • Coördinatie van alle veiligheidsaspecten op de bouwplaats.
 • Communicatie en overleg met opdrachtgever.
 • Initiëren en notuleren van het benodigde overleg van een project.
 • Samenstelling opleveringsdocumenten.
 • Afhandeling klachten en nazorg.
 • Overige taken welke benodigd zijn voor de ondersteuning van de Projectleider.

Oost-Om 59
5422 VX Gemert
Nederland
Postbus 36
5420 AA Gemert
Nederland
T +31 492 - 33 80 10
F +31 492 - 33 80 11
info@unibouw.eu