uniek in volumebouw
Get Adobe Flash playerFlash

Voorbereiding van het bouwproject

Ter voorbereiding van het bouwproject kunnen we de volgende stappen aanhouden:

 1. De kennismaking
 2. Richtprijs en 3D visual
 3. Bouwlocatie
 4. Financiering
 5. Bouwvergunning
 6. Definitieve prijs

1. De kennismaking

Bij de eerste afspraak presenteren wij onszelf aan u. Tijdens dit gesprek legt onze commercieel technisch adviseur exact uit wat ons bedrijf doet en waar het precies voor staat. Daarnaast vindt er een inventarisatie van uw programma van eisen plaats. Onze adviseur begeleidt u bij de totstandkoming van dit programma. Hierbij moet u onder andere denken aan de afmetingen van het pand in relatie tot uw bedrijfsvoering, de kantoorinrichting en de routing van de productie.

2. Richtprijs en 3D visual

Aan de hand van de inventarisatie van het eerste gesprek presenteren wij een logisch schetsplan van uw pand. Gedurende deze introductie verstrekken wij geheel kosteloos een presentatiemap en -bord met de richtprijs, de technische omschrijving, een 3D visual en een plattegrond van het ontwerp van uw toekomstige bedrijfspand. Daarnaast ontvangt u een voorstel voor het verzorgen van het ontwerp. Dit voorstel betreft de kosten voor het verzorgen van de complete bouwvergunning met alles wat daarvoor nodig is.

3. Bouwlocatie

Met het voorstel in de hand gaan wij op zoek naar een geschikte bouwlocatie. Wij maken daarbij gebruik van onze uitgebreide database en inventariseren mogelijkheden bij gemeentes. Binnen deze database en daarbuiten bekijken wij wat de mogelijke grondposities zijn. Uiteraard nemen wij daarbij uw gewenste vestigingslocatie in acht.

4. Financiering

De financiering van uw pand is een volgende stap. Indien u kiest voor het leasen van de ruimte (met of zonder koopoptie), kunt u via ons de gewenste regeling treffen. Daardoor kunt u zich blijven richten op uw core business en heeft u geen extra ‘zorg’ over uw vastgoed. Wij werken nauw samen met Unigoed. Deze vastgoedmaatschappij, eveneens onderdeel van de Van Dijk Groep, is gespecialiseerd in de verhuur, koop en verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed. 

5. Bouwvergunning

Uw ontwerp toetsen wij aan de geldende regels zoals deze zijn bepaald binnen de gemeente. Onze commercieel technisch adviseur heeft een vooroverleg met de gemeente over dit ontwerp. Wij werken vervolgens de benodigde bouwkundige tekeningen uit zoals de plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en de beeldbepalende detailleringen. Tevens maken wij een aangepaste 3D visual. Het uitgewerkte schetsplan dienen wij in bij de gemeente. Na goedkeuring van het schetsplan door de gemeente starten wij met de technische uitwerking van het ontwerp. Dit betreft onder anderen:

 • verzorgen van sonderingen inclusief het funderingsadvies
 • gesprekken met de brandweer aangaande vluchtroutes, compartimentering en brandwerendheid van het dak en de gevels
 • constructief ontwerp van de staalconstructie
 • constructief ontwerp van de fundering
 • constructief ontwerp van de eventuele (verdiepings)vloeren
 • verzorgen van EPN-berekeningen inclusief de toetsing van het bouwbesluit
 • verzorgen van een vuurlastberekening
 • verzorgen van een programma van eisen aangaande de brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • verzorgen van een branddoorslagberekening
 • verzorgen van het rioleringsplan
 • verzorgen van een bodemonderzoek bij verontreiniging

Het complete plan wordt ingediend bij de desbetreffende gemeente. Eventuele op- en aanmerkingen van de gemeente passen wij aan en consequenties voor de prijs spreken wij met u door. Alle wijzigingen en aanpassingen in uw ontwerp bespreken wij te allen tijde met u. Immers, u bepaalt hoe uw pand eruit komt te zien.

6. Definitieve prijs

Aan de hand van het ‘definitieve plan’ maken wij een technische omschrijving. In deze omschrijving geven wij zeer gedetailleerd weer hoe uw plan gerealiseerd wordt met gebruik van welke materialen en volgens welke kwaliteitsnormen. Op basis van deze technische omschrijving en tekeningen maken wij een definitieve vaste prijs. De commercieel technisch adviseur komt deze bij u bespreken. Wanneer u vervolgens besluit het pand door ons te laten bouwen, worden de kosten van het gehele ontwerptraject in mindering gebracht op de bouwsom. U heeft op dat moment een kosteloos ontwerp!

Verder naar stap 2: Het bouwen van het bedrijfspand


 


Oost-Om 59
5422 VX Gemert
Nederland
Postbus 36
5420 AA Gemert
Nederland
T +31 492 - 33 80 10
F +31 492 - 33 80 11
info@unibouw.eu