Unibouw

Beste ,

In Memoriam
Hendrik van Dijk (1944-2011)

Vandaag, 19 juli 2011, bereikte ons het droevige bericht dat deze ochtend in zijn woonplaats Gemert, Hendrik van Dijk op 66-jarige leeftijd is overleden. Met zijn overlijden heeft de regio Gemert en de gehele Nederlandse bouwwereld een markante persoonlijkheid verloren. We zullen hem missen in zijn rol van toegewijde grondlegger en betrokken sparringpartner van het bedrijf, maar zeker ook vanwege zijn warme persoonlijkheid.  
                              
                  Hendrik van Dijk 


Hendrik van Dijk was oprichter en aandeelhouder van Unibouw, maar was vooral bekend vanwege zijn rol als grondlegger en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Unidek, een internationale onderneming gericht op de productie en toepassing van bouwmaterialen op basis van het isolerende EPS, ook wel piepschuim of tempex genoemd. In 2003 verkocht hij het familiebedrijf Unidek. Niet om rustig achterover te leunen, maar wel om zich volledig te kunnen richten op zijn passie om eigenhandig nieuwe bouwconcepten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Hiervoor werd onder andere Unibouw opgericht. 

Hendrik van Dijk is een man wiens verdiensten gezien moeten worden tegen de achtergrond van zijn tijd. De wijze waarop hij Unidek met eigen handen heeft opgebouwd is volstrekt uniek geweest en in geen enkel leerboek terug te vinden. Vanaf 1969 richtte hij zich op de toepassing van tempex als isolerend bouwmateriaal. In die tijd was vrijwel niemand overtuigd van de voordelen van EPS, maar hij zette door. Langzaam maar zeker kreeg EPS de waardering die het verdiende; eerst in de agrarische sector, later in de particuliere en institutionele bouwsector.
 

Hendrik van Dijk heeft zijn afkomst nooit verloochend. Integendeel; de volksjongen die hij was, is hij altijd gebleven. Hij hechtte aan zijn familie, zijn geboortestreek en het boerenleven. Gemeenschapszin lag in zijn karakter besloten. Hij wist als geen ander mensen bij elkaar brengen en te motiveren. Zo is ook de onderneming Unidek ontstaan en uitgegroeid tot een typisch familiebedrijf.
 

Natuurlijk was hij een bevlogen ondernemer die weinig geduld had en erop gebrand was zijn dromen te verwezenlijken, maar daarnaast liet hij zich gelden als een bewogen mens met oog voor zijn omgeving en het hart op de tong. Het waarborgen van de continuïteit – in de vorm van inkomen, bestaanszekerheid en een goed werkklimaat voor zijn medewerkers – stond voor hem op de eerste plaats. Winst maken was slechts noodzakelijk om nieuwe investeringen te rechtvaardigen.
 
Hendrik van Dijk onderstreepte zijn sociale bewogenheid door de oprichting van het Hendrik van Dijk Fonds. Het fonds was bedoeld om de bouw van een kinderhospitaal in Tanzania te financieren. Ook maatschappelijke instellingen en sportclubs in de regio Gemert hebben altijd kunnen rekenen op de sympathie en hulp van Hendrik van Dijk. Dat geldt ook voor de eigen medewerkers, zeker als het om sportieve festiviteiten ging. 
 
De viering van het 25-jarig bestaan van Unidek, in 1994, greep Hendrik van Dijk aan om te laten zien dat Unidek was uitgegroeid tot een volwassen onderneming. Er werd een driedaags jubileumfeest georganiseerd, dat door 30.000 mensen werd bezocht. Voor Hendrik van Dijk persoonlijk was zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau het hoogtepunt van de jubileumviering. Hij kreeg de orde ‘voor maatschappelijke inzet en creatief ondernemerschap, gecombineerd met lef’.
 
Unidek bleef niet onopgemerkt in de internationale bouwwereld. Het Ierse CRH had al jaren interesse in het Gemertse familiebedrijf. In 2003 deed de familie van Dijk afstand van de aandelen. Hendrik bleef nog actief betrokken bij de bedrijfsvoering van Unidek, veelal in de adviserende rol. Het ‘ondernemen’ bleef echter Hendrik’s passie en samen met zijn familieleden bouwde hij ‘twee deuren verder’ een prachtig kantoorpand van waaruit, nu nog steeds, vele bouwgerelateerde bedrijven worden aangestuurd, waaronder Unibouw. Altijd is Hendrik een grote afnemer gebleven van Unidek en het huidige Kingspan Unidek. Nauwlettend bleef hij zijn geesteskind volgen en voorzien van zijn advies, in de vorm van ‘zijn kijk op zaken doen’.
 
Unidek was zijn voltooide levenswerk, maar zijn huidige bedrijven hielden hem op de been, ondanks het feit dat hij zich realiseerde dat hij in reservetijd leefde. Hij bleef – ondanks gezondheidsproblemen – tot het laatst een stempel drukken op zijn ‘ideeënfabriek’ Havadi. 
 
Zakelijke intuïtie, praktisch inzicht, creativiteit en vooral ‘brute wilskracht’ lagen ten grondslag aan zijn levenswerk. Maar wellicht nog belangrijker was zijn sociale bewogenheid en het feit dat hij, ondanks zijn succes, de man bleef die hij was: gewoon Hendrik van Dijk. 
 
Hij had een eerlijk besef van eigenwaarde en was niet bang om voor zijn mening uit te komen. Dat was al zo in zijn jonge jaren: hard werken, niet zeuren en met beide benen op de (Gemertse) grond blijven, waren voor hem even vanzelfsprekend als het principe om te knokken voor zijn rechten.
 

Hendrik van Dijk was een bevlogen én bewogen ondernemer – een man uit één stuk – die ’gewoon blijven doen’ tot kunst verhief en juist daarom zoveel indruk maakte.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Laat een bericht achter in het condoleanceregister

Met vriendelijke groet,

Unibouw BV

info@unibouw.eu

T +31 (0)492 - 33 80 10
F +31 (0)492 - 33 80 11

Oost-Om 59
5422 VX Gemert
Nederland

Postbus 36
5420 AA Gemert
Nederland

-
klik hier om u uit te schrijven